N. Kopparslagargatan 18 och Ruddammsgatan 35

Fastigheten inrymmer 55 Lägenheter som är fördelade på:

4 lägenheter om 1 rum och kkv; 25- 41 kvm.
13 lägenheter om 1 rum och kök; 38- 40 kvm.
4 lägenheter om 2 rum och kök; 52 -71 kvm.
21 lägenheter om 3 rum och kök; 69 - 92 kvm.
12 lägenheter om 4 rum och kök; 89 -120 kvm.
1 lägenhet om 5 rum och kök om 115 kvm.

I fastigheten finns även 2 040 kvm lokalyta för lager-, kontors- och affärsändamål samt varmgarage.