N. Skeppsbron 3 A och 3 B samt Första Magasinsgatan 4 A

I fastigheten finns 2015 kvm lokalyta som används till kontors- och lagerlokaler. För närvarande är ytan fördelad på 11 lokaler som omfattar 99-420 kvm.