Övrig information

Informationen kommer att uppdateras inom kort.

Vid avflyttning:

Kompostering:

Com Hem info:

Tvättstugan:

Papper-regler för tvättstuga: